SmessieCraft

De server is nu offline.

Verbind met dit IP adres: play.SmessieCraft.com

Regels

Algemene voorwaarden en regels van SmessieCraft.

 

SmessieCraft nader te noemen als "Wij", "We".

Medewerkers van SmessieCraft nader te noemen als "Staff".

Spelers van SmessieCraft nader te noemen als "Speler", "De speler".

 

1. Algemeen

1.1 Wanneer de speler niet akkoord gaat met onderstaande voorwaarden dient deze de server én website per direct te verlaten.

1.2 Wanneer de speler een van onze middelen (server, website, Skype groepschat of Discord) gebruik maakt of de server joint, verklaart de speler automatisch akkoord te gaan met deze voorwaarden.

1.3 SmessieCraft is de eigenaar van alles binnen de server, hieronder valt ook elk bouwwerk.

1.4 SmessieCraft is niet verantwoordelijk voor verlies van ingame items of bouwwerken.

1.5 SmessieCraft is niet verplicht om de server en site permanent online te houden.

1.6 We behouden het recht alles wat gemaakt is te verplaatsen, verwijderen of te veranderen zonder toestemming van de maker.

1.7 Deze voorwaarden zijn voor iedereen geldig, ook mensen die gedoneerd hebben.

1.8 Donateurs staan niet boven de regels.

1.9 Alles verboden bij de Belgische wet, is ook verboden op SmessieCraft.

1.10 Wanneer de speler een bug/glitch of eender welke fout ontdekt dient die dat te melden via het ticket systeem.

1.11 De staff heeft steeds het laatste woord.

1.12 SmessieCraft is op geen enkele manier verbonden met Mojang A.B. en mag niet worden beschouwd als onderneming van Mojang A.B.

 

2. Server Voorwaarden

2.1 Het gebruiken van hacks of mods die het spel makkelijker maken zijn strikt verboden. OptiFine en MiniMaps waarop geen spelers en mobs te zien zijn is toegestaan.

2.2 Het gebruik maken van bugs/glitches is strikt verboden.

2.3 Het is verboden om lagg te creëren.

2.4 Het is verboden om reclame te maken voor andere servers. Hieronder valt het geven van een IP, het noemen van een naam, het vragen om een andere server te joinen e.d.

2.5 Het vragen om reclame is verboden. De speler mag dus geen IP e.d. vragen van een andere server.

2.6 Het is niet toegestaan om te spammen. (Het herhalen van gelijkaarige berichten)

2.7 het is niet toegestaan om grof, kwetsend, discriminerend, kleinerend of racistisch taalgebruik te gebruiken.

2.8 Het is verboden om de server aan te vallen of te bedreigen in de vorm van een DDoS aanval.

2.9 Het is verboden de staff of een speler te bedreigen of aan te vallen in de vorm van een DDoS aanval.

2.10 Het is verboden om te praten over andere servers.

2.11 Het is verboden bugs/glitches of andere fouten te verspreiden en verplicht deze te melden via een ticket. Het niet melden of verspreiden ervan wordt bestraft.

2.12 Het is niet toegestaan berichten te plaatsen in andere talen dan Engels en Nederlands.

2.13 Het is enkel toegestaan een privé bericht te versturen in een andere taal naar een speler indien de ontvanger deze taal verstaat.

2.14 Het is niet toegestaan AFK te staan om daar voordeel uit te halen, bijvoorbeeld in survival of kingdom om extra punten te krijgen.

2.15 Het is verboden spelers op te lichten/scammen ingame.

2.16 De speler wordt vriendelijk verzocht nieuwe spelers te verwelkomen en te helpen.

2.17 De speler dient respectvol om te gaan met zijn medespelers zonder ruzie te maken.

2.18 Het is niet toegestaan de wereld te verknoeien.

2.19 Het bouwen van kwetsende of aanstotende bouwwerken is niet toegestaan.

2.20 Het is niet toegestaan te vragen om ranks aan de staff.

2.21 Het is niet toegestaan de server te joinen met een aanstootgevende gebruikersnaam of skin.

2.22 Het is niet toegestaan om spelers te pesten of irriteren.

2.23 Het is niet toegestaan reacties uit te lokken.

2.24 Het is niet toegestaan bouwwerken van andere spelers te slopen, claimen of bewerken in servers waar dat niet is toegestaan.

2.25 De staff in kwestie mag zelf kiezen welke straf hij de speler geeft. Wanneer de speler hier niet mee akkoord is kan die een topic maken op het forum.

2.26 De staff mag een speler verbannen wanneer die verdacht wordt van modificaties aan de Minecraft vanilla client.

2.27 Het is niet toegestaan een andere speler publiekelijk te beschuldigen van eender wat. Hierover dient een ticket aangemaakt te worden op de site met voldoende stavende bewijzen. 

2.28 De staff heeft het recht een speler te verbannen voor welke reden dan ook, ookal staat deze niet tussen de algemene voorwaarden.

2.29 De speler dient zijn gezond verstand te gebruiken en zo ook de logische zaken en regels na te leven als hierover niks beschreven staat. Bij twijfel contacteer je best een stafflid, dit kan ook via het ticket systeem worden gedaan.

2.30 Een speler dient zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen over de toegang van zijn account. Wanneer iets met zijn account gebeurd is hij daar verantwoordelijk voor en zal de speler verbannen worden.

2.31 De staff heeft het recht het IP van een speler te verbannen als deze speler verdacht wordt van het omzeilen van zijn straf, ongeacht of er nog andere mensen (familieleden, ...) op dat IP spelen.

2.32 Het is niet toegestaan redstone circuits te bouwen die aan blijven staan als je offline bent.

 

3. Extra regels mbt. verschillende servers

3.1 Survival

3.1.1 Het is niet toegestaan andere spelers te vermoorden op welke wijze dan ook (vallen/traps, ...)

3.1.2 Het is verboden andermans bouwwerk te claimen.

3.1.3 De speler dient zijn grond te claimen.

3.1.4 Het is niet toegestaan iets te slopen wat nog niet geclaimed is.

3.1.5 Het is niet toegestaan dichtbij een andere speler te bouwen, bewaar een acceptabele afstand tussen elkaar.

3.1.6 Het is verboden AFK te staan, als je afk bent doe dan /hub

3.2 Creative

3.2.1 De plot-eigenaar is verantwoordelijk voor zijn plots, ookal heeft iemand anders op je plot gebouwd.

3.2.2 De speler is zelf verantwoordelijk voor wie hij de toestemming heeft op zijn plot te bouwen.

3.2.3 Het is niet toegestaan redstone circuits te bouwen.

3.3 Kingdom

3.3.1 Het is verboden de EmpireWand te gebruiken binnenin de spawn.

3.3.2 Het is niet toegestaan om te spammen met de EmpireWand.

3.3.3 Het is niet toegestaan de server te verlaten wanneer je in gevecht bent met iemand.

3.3.4 Het is niet toegestaan AFK te staan in Kingdom, ga hiervoor naar de Hub server met /hub.

3.3.5 Spawnkillen is ter aller tijde verboden. Spawnkillen is het herhaaldelijk doden van een speler rond zijn spawnplaats waardoor deze bijvoorbeeld de kans niet heeft zijn spullen te pakken.

 

4. Website voorwaarden

4.1 We zijn niet verantwoordelijk voor geplaatste content van eender wie.

4.2 Het is niet toegestaan linkjes te plaatsen naar illegale sites/downloads of andere zaken.

4.3 Het is verboden virussen te verspreiden.

4.4 Het is niet toegestaan het ticket systeem te misbruiken.

4.5 Het is niet toegestaan het report systeem te misbruiken.

 

5. Webstore voorwaarden

5.1 Een donatie gebeurt op vrijwillige basis en is niet verplicht.

5.2 Elke betaling in onze webshop is een donatie.

5.3 Het is niet toegestaan je aankoop te refunden.

5.4 Het is niet toegestaan te liegen over een donatie. Dit kan een permanente (IP)ban opleveren.

5.5 De speler kan zijn geld niet terugkrijgen, ook niet wanneer de speler verbannen wordt of de server stopt (wat we niet van plan zijn). Als een speler denkt een geldige reden te hebben kan die zich melden mbv. een ticket.

5.6 Wanneer een speler een aankoop doet verklaart hij ouder dan 18 te zijn of toestemming te hebben van zijn ouders.

5.7 SmessieCraft is niet verantwoordelijk voor mislukte betalingen.

5.8 We hebben het recht prijzen op elk moment te wijzigen zonder voorgaande melding.

5.10 De spelers die gedoneerd hebben zijn nog steeds verplicht de regels te volgen.

5.11 SmessieCraft heeft het recht ranks aan te passen zonder voorgaande melding.

5.12 SmessieCraft heeft het recht een rank af te pakken wanneer deze misbruikt wordt.

5.13 Ranks kunnen niet worden overgezet naar een ander account. De rank wordt geleverd op het ingevulde account bij de aankoop.

5.14 Alles dat in de winkel te koop staat wordt gezien als een donatie, dit betekend dat dit een gift is om de server te ondersteunen, hier geven wij graag iets voor terug als bedankje.

 

6. Cookies

6.1 Het is toegestaan cookies uit te schakelen maar dan is SmessieCraft niet verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen en fouten op de website.

6.2 Cookies worden gebruikt om gegevens lokaal te bewaren om oa. de speler ingelogd te houden. Dit zijn kleine bestandjes die zorgen voor het goed functioneren van de website.

 

7. Bans

7.1 Wanneer een speler bezwaar heeft tegen een ban, of hierover vragen heeft dient diegene een topic aan te maken op het forum.

7.2 Het is niet toegestaan om straffen te omzeilen.

7.3 Het is niet toegestaan zich toegang te verschaffen wanneer een speler verbannen is dmv een ander account ed.

7.4 SmessieCraft behoudt het recht iedereen de toegang tot de server te ontzeggen als wij daar noodzaak toe zien, ook zonder geldige reden. Echter proberen wij altijd een duidelijke reden op te geven.

7.5 De staff heeft het recht elke speler te verbannen voor een reden die niet tussen de regels staat beschreven, bij bezwaar zie 7.1

7.6 Een ban geldt voor het hele netwerk, wanneer je verbannen bent door iets op survival wordt je van al onze servers verbannen.

7.7 De staff mag het IP van een speler verbannen, ookal spelen er nog andere mensen (familie, vrienden, buren) op dat IP.

7.8 De staff in kwestie bepaalt zelf de straf. Het is mogelijk dat een andere speler met dezelfde daden een andere straf krijgt. Echter proberen wij zo consequent mogelijk te handelen.

 

8. Gegevensbeheer

8.1 De speler stemt ermee in dat er gegevens over de speler worden opgeslagen.

8.2 SmessieCraft doet zijn best deze gegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen misbruik.

8.3 SmessieCraft kan emails sturen naar het opgegeven email adres.